Motivasjon

Motivasjon er en samlebetegnelse for de faktorene som setter i gang og som styrer atferden i mennesker og dyr. Det første omtales ofte som motivasjonens energikomponent

(hva som setter oss i sving, og hva som bestemmer innsats og utholdenhet), det andre handler om motivasjonens retning (hvilke mål vi setter oss, og hvilke valg vi tar).

-Store Norske Leksikon-

Image by Jukan Tateisi

Motivasjonsanalysen

1:1

Motivasjon er den ”driveren” som virkelig beveger mennesker i en ønsket retning mot et ønsket mål.

Motivasjonsanalysen er en fantastisk mulighet til å hente inn kunnskap om motivasjonsnivået og stressnivået ditt.

Når man vet hvordan ting er har man mulighet til å gjøre noe med utfordringene, og finne bedre måter for å nå målet.

 

Analysen måler følgende:

  • Motivasjonsnivå

  • Stressnivå

  • I hvilken grad du er på "rett hylle"

  • Privat adferd

  • Målsetting


Du får tilgang til ditt personlige resultat umiddelbart etter at analysen er gjennomført og du får en oppfølgingssamtale med gjennomgang av analysen.

Dette er ingen personlighetstest, men en analyse for å se hvordan du har det NÅ mht jobb og din personlige motivasjon. Resultatet vil gi deg god innsikt i NÅ-situasjnen din, og du vil lettere se hvor du må ha fokus.

Som sertifisert Master Motivator and Motivation Analyzer tilbyr jeg denne testen med oppfølgingssamtale. Testen får du tilgang til på nett og den tar ca 15 minutter.

Bedrift

Tenk om du visste hvor motivert bedriften din / dine ansatte i virkeligheten er!

Motivasjon er den ”driveren” som virkelig beveger mennesker i en ønsket retning mot et ønsket mål - og dermed også bedrifter.

Det er en uttalt kjensgjerning at en virksomhet kun kan bevege seg så fort som dens medarbeidere vil bevege seg. Her er motivasjon helt avgjørende. En bedrift bør derfor til enhver tid «måle pulsen på» sine medarbeidere og vite hvor deres motivasjonsnivå er. Samlet for hele organisasjonen, på ledelses- og organisasjonsnivå samt i de enkelte avdelingene.

Motivasjonsanalysen er en fantastisk mulighet til å hente inn kunnskapen om motivasjonsnivået i selskapet. 

Når man vet hvordan ting er har man mulighet til å gjøre noe med utfordringene og finne bedre måter for å nå målet.

 

Analysen måler følgende i en bedrift:

  • Motivasjonsnivå

  • Stressnivå

  • I hvor høy grad medarbeideren er på riktig sted

  • Sammensetninger av medarbeiderene basert på en typologisk tilgang bassert på 7 grunnleggende typologier 


Medarbeideren
Den enkelte medarbeider gjennomfører sin egen analyse og har tilgang til sitt personlige resultat umiddelbart etter at analysen er gjennomført. Resultatet kan, om medarbeideren ønsker det, deles med leder eller f.eks. en coach for å sikre at medarbeideren kan benytte den tilegnede kunnskapen på en best mulig måte.

 

Bedriften

Bedriften har tilgang til det samlede resultatet når testen er gjennomført. Rapporten, generert ut fra vår analyse, gir både en god oversikt samt et detaljert innblikk i de organisatoriske nivåer og avdelinger, som er målt med analysen. Bedriften bestemmer selv hvordan de vil dele inn bedriften i avdelinger og organisasjons nivåer i forhold til målingen.
Bedriften bestemmer også selv navnene på avdelinger og organisasjonsnivå. Dere bestemmer derfor selv hvordan dere ønsker bedriften målt og inndelt, samt hvordan rapporten og resultatene skal inndeles når analysen er gjennomført, vil dere få adgang til analyseresultatet med en gang.

 

Dere får en grundig gjennomgang av deres resultat og dere vil få med konkrete forslag og skreddesydde tiltak til hvordan dere utvikler og/eller fastholder deres optimale motivasjonsnivå.

Ta kontakt dersom du ønsker å ta motivasjonsanalysen for egen del,
eller om du som leder ønsker å analysere virksomheten du leder.  

Motivasjonsanalysen er utviklet av Lars S Larsen PhD. En av europas fremste motivasjonseksperter Mark Anthony har bidratt med sin ekspertise og rådgivning.

Du kan lese mer om analysen ved å klikke på logoen under her:

Motivasjonstypene.jpg