top of page

Fortjener du å nå målet ditt?Flere av dem jeg har coachet vet at de ikke vil være der de er i dag, men de vet ikke helt hvor de vil. 🤷‍♀️


Dette er noe vi alle kan kjenne oss igjen i til tider.


I slike situasjoner kan det være virkelig utfordrende å sette mål. 🎯


Årsaker til at det kan være utfordrende å se hvor du vil og sette deg mål kan være at:


 • Du tenker at du ikke burde/fortjener å nå målet.

 • Du fokuserer mer på fortiden enn nåtid og fremtiden.

 • Du blir skremt av det som må presteres og mulige konsekvenser.

 • Du tenker det blir en høy pris å betale.

 • Du tror det er umulig.

 • Du er vant til å tenke på hva andre vil ha istedenfor det du vil ha.

 • Du har et metaprogram - motivasjonsretning – komme bort fra det som ikke er bra – unngå skuffelse, risiko, mulige uhell, og er derfor ikke trent til å fokusere på det du vil.Coaching handler mye om bevisstgjøring. Vi har 20% fokus på hvorfor/årsak/nå-situasjon og 80% fokus på hvordan/løsning/mål.


Når vi gjennom kartlegging og bevisstgjøring nærmer oss noe som kan bli et mål, kan det testes ut med bevisstgjørende spørsmål.


Når jeg setter i gang med slike spørsmål blir det mye tenking hos coachee... 🤗


 • Hva spesifikt ønsker du?

 • Hva er målet ditt?

 • Hvordan vet du at du ikke allerede har det?

 • Hvor er du nå i forhold til målet?

 • Hvordan vil du vite at du har oppnådd målet,

 • Hva er beviset ditt?

 • Hva er særskilt viktig for deg med målet?

 • Hva er årsaken til at det er viktig for deg?

 • Hva vil det gi deg å oppnå målet?

 • Hvordan vil resultatet påvirke deg, dine nærmeste, dine omgivelser?

 • Hva kreves for å nå målet?

 • Hvilke ressurser har du nå?

 • Hvilke andre ressurser har du behov for?

 • Har du gjort det før?

 • Kjenner du andre som har oppnådd dette målet? (hvordan kan du bruke samme modell)

 • Hva er årsaken til at du ikke har oppnådd det før?

 • Hva kan hindre deg?

 • Hva er det beste som kan skje?

 • Hva er det verste som kan skje?

 • Hva vil skje dersom du oppnår målet?

 • Hva vil skje dersom du ikke oppnår målet?

 • Hva vil ikke skje dersom du ikke oppnår målet?

 • Hvilke løsninger har du for å oppnå målet?

 • Hva må du tro på, være overbevist om for å nå målet?

 • Hvilke handlinger velger du for å oppnå målet?

 • Hva skal til for at du forplikter deg til å starte nå?

 • Hva er det første du velger å gjøre nå?Målene dine må være i samsvar med verdiene dine. Verdier motiverer deg til handling! Bak enhver handling du gjør er det en strategi, bevisst eller ubevisst. Endrer du strategi endrer du resultat. ⭐️Og når du har satt deg mål, gjerne ved bruk av SMART-modellen, samt økologisjekket det og formulert det positivt, er det klart at du fortjener å nå det! 🤗Masse lykke til med å sette mål for 2024 og videre fremover! 😊

Comments


bottom of page