top of page

Motivasjon i koronatiden for gründere

Opprinnelig er denne teksten en tale til gründere på sommerfesten til Innoventus Sør 25.06.2020.

Hvorfor håndterer vi kriser så forskjellig?

Hvorfor lykkes noen når kriser rammer hardt og andre tilsvarende bedrifter ikke?Vi har alle vår egen modell av verden.

Gjennom livet danner vi på bakgrunn av våre opplevelser og erfaringer et slags kart over verden utenfor oss. Vi sier gjerne at vi ikke opplever verden som den er, men som en modell eller kart av virkeligheten utenfor oss.

Det er som om vi blir født med et operativsystem nesten fri for programvare. Gjennom årene laster vi ned programmer vi mener er riktige for oss der vi er. Noen arver vi fra foreldre, familie og gode venner. Vi laster ned de samme programmene de vi stoler på går på. Ofte uten å tenke selv. Vi aksepterer at det er det rette programmet. Andre lager vi ut fra hva vi opplever selv og bestemmer oss for er rett for oss.

Slik blir våre kart lagret i oss. Disse programmene bestemmer mye av våre handlinger, reaksjoner, begrensninger, muligheter og resultater. Det er slik sett ikke virkeligheten som begrenser oss eller gir oss nye muligheter, men vår egen oppfatning av virkeligheten.

Vi sier at vi går på autopilot, og autopiloten bruker nettopp tidligere erfaringer som rammeverk. Vi responderer, kommuniserer og handler etter tidligere erfaringer og vaner i 90-95% av tiden. Vi er kun mentalt/bevisst/fokuserte 5-10 %.

Vi utsettes for 60-70 000 tanker i døgnet, og det er i grunn godt vi har en autopilot.

Tanker fører til følelser, og følelser fører til handling. Dersom handlingen ikke gir positivt resultat må du/kan du endre tankene dine. Du kan også endre handling som vil endre følelsene som igjen endrer på tankesettet.

Så kommer Covid19

Norge går i lockdown

Hvordan skal vi forholde oss nå?

Skal vi fortsette på autopilot? Vil vi ikke da kjøre skuta på grunn?

Skal vi slå av autopiloten? Programmere om?

Vi må være fleksibel og bli gode på omstilling.

Hvis du gjør som du alltid har gjort, får du som du alltid har fått.

Fleksible mennesker har et fortrinn fremfor mindre fleksible mennesker.

Fleksible mennesker unngår å være dogmatiske eller trangsynte om du vil.

De vurderer sin tro, overbevisning og sin modell av verden (sin programvare) og utfordrer seg selv.

Hva er dine tro og overbevisninger?

Hvilke programmer går du på? Bli bevisst på dem.

Hvorfor tenker du, føler du og handler slik du gjør?

Er du åpen for å endre på noe for å oppnå bedre resultater?

Er du klar til å laste ned en nyere og bedre versjon av programvaren?

Mål og plan.

Mange er ikke klar over at de forveksler planen med målet.

Målet har du kanskje og forhåpentligvis satt. Kanskje har du også nesten skrevet det i stein, men planen må kontinuerlig tilpasses.

Kontinuerlig forbedring! Hvem har ikke hørt om det?

Det å ikke forstå, eller å blande mål og plan vil svekke evnen din til å mestre når det virkelig gjelder. Målet er der fremme, men om du ikke endrer innstillingene på autopiloten, endrer rute og plan, så krasjer du i hindringen som nå ligger der.

Trykk på pause, eller sving unna. Gjør endringer som må til, installer dem på autopiloten, følg med til du ser at autopiloten viker for hindringen.


Stak ut en ny rute (plan)

Det er vesentlig å ha målet helt klart for deg.

Hvordan skal du klare å stake ut ny og riktig kurs når du ikke vet hvor du skal?

Du må ha fokus på målet.

Det er mange veier til mål.

(Ingebrigt Steen Jensen skrev en fantastisk bok om dette i 2002, Ona fyr, som er like aktuell i dag.)

Kartlegg hva du har av ressurser og finn ut hvor langt det rekker. Bli bevisst på NÅ-situasjonen.

Finn ut hva du trenger/mangler og hva det koster av eksisterende ressurser å få tak i det som må til.

Prioriter oppgaver.

Hva kan du gjøre nå, i dag, denne uken, denne måneden som vil fører deg litt nærmere målet?

Litt Action er bedre enn ingen Action.

Hva med et dynamisk budsjett slik Hennig Olsen har? Det er fleksibelt og tilpasningsdyktig. Det må være digg å ha i en tid hvor omstilling er så viktig.

Lett å miste motet

Etterspørsel og omsetning går ned, varer kommer for sent til lager, dollarkurs, lanseringer utsettes, likviditet blir så mye mer enn et fremmedord og bankansatte blir bestevenner. Permitteringer, oppsigelser...

Regnskapsfører blir den omsorgsfulle, og ikke den masete myggen hver måned. De hjelper til med søknader og kommer med råd basert på hva som vedtas av nye lover og muligheter.

NHO kjører spørreundersøkelser og bekrefter med sine analyser at det går nedover med alt. NAV kollapser nesten av alle de flere hundre tusen arbeidsledige som søker om dagpenger. Mediene fokuserer på alt det negative.

Konkurser – vanvittig mange har gått konkurs, og NHO spår en tøff høst med langt flere konkurser.

Det er så lett å miste motet.

Energien går der fokuset er!

Fokuser på det du vil ha mer av!

Gjør mer av det som gjør deg lykkelig!

Motivasjon

Det er tungt å være evig optimist.

Det er fort å miste motivasjonen.

Teori er en ting, praksis noe annet.

Dere har sikkert hørt dette før:

Motivasjon er like varig som en dusj.

Motivasjon er som drivstoff. Det er forbruksvare og du må alltid ha det for å komme videre. Det hjelper ikke at du staker ut ny kurs om du ikke har vind i seila eller diesel på tanken.

Motivasjon er ferskvare, en tilstand som går over. Den må kontinuerlig fornyes, og for å fornye motivasjon er det viktig med disiplin.

En formel på Suksess

Napoleon Hill gav ut boka «Think and grow rich» i 1937.

Det er en av verdens meste solgte selvhjelpsbøker gjennom tidene.

Leter vi litt kan vi finne noe vi kan kalle Suksesspyramiden :

Desire - Faith - Decision (Action)

“Desire is the beginning of all achievement”

Du må helt grunnleggende ha i hvert fall litt Desire og Faith.

Det har vi. Vi er gründere.

Er det noe vi har så er det nettopp Desire og Faith.

Vi har så mye av det, og vi har bevist handlekraft i den grad at Innoventus Sør har signert kontrakter med oss.

Vi har det grunnleggende på plass.

Newton´s law of attraction: A body in motion tends to stay in motion…

Og nå må vi ikke la noe eksternt stoppe opp vår «body in motion».

Ikke engang Covid19.

Når disse to grunnsteinene Desire og Faith er på plass nederst i hvert sitt hjørne av pyramiden må vil vi ta beslutninger og handle.

Beslutninger skaper energi!

Når du tar beslutninger vil det skape kraft i deg til å handle/utføre.

Skaff til veie nok informasjon og ta bevisste valg.

Og når du utfører vil du fylle på med mer Desire, som igjen vil gi deg større tro på det du holder på med. Det igjen vil styrke beslutningene som må tas.

Action vil komme, og kommer den ikke av seg selv må du bare gjøre noe.

Hva er det minste du kan gjøre akkurat nå for å komme litt nærmer målet?

Vær litt Askeladden

Covid19 dukket opp som en gigantisk knekt Varoddbro uten erstatninger på plass. En knekt bro mellom NÅ og Målet vi har der fremme.

Men ikke stopp opp! - Kjør rundt. Det er litt lenger ja, men på veien møter du garantert noen som hjelper deg videre, - bare du tør å være litt som Askeladden.

– Definisjon på Askeladden - en person som gjør en uventet og eventyrlig karriere.

Vi sitter alle med kunnskap og erfaringer som vi ikke helt forstår kan hjelpe andre enormt mye videre.

Vær raus, del av den kunnskapen du har når det dukker opp en Askeladden!

Ønsker dere alle lykke til videre med å holde selskapene i bevegelse!


Comentarios


bottom of page