top of page

Skaff deg kunnskap og kompetanse på deg selv!

Oppdatert: 5. sep. 2020Kunnskap og kompetanse

Kunnskap er "å kunne gjengi innlært stoff". Kompetanse kan defineres som «Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer».


Dersom du tilegner deg kunnskap på hvorfor du tenker, føler og handler som du gjør, og trener på å tenke, føle og handle på en måte som gir deg bedre resultater, har du også tilegnet deg kompetanse på eget liv. Du vil kunne ta langt bedre beslutninger og få til bedre resultater.


Igjen husker jeg min mor som bad meg forklare henne hva jeg leste hjemme i lekse. Hvis jeg ikke engang klarte å gjengi stoffet jeg hadde lest hadde jeg ikke forstått det. Kunnskapen var ikke på plass. Kompetansen beviste jeg dersom jeg utover å gjengi stoffet kunne forklare og trekke frem andre eksempler som belyste det samme som jeg hadde lest. Dersom jeg sammenlignet med noe annet og tilsvarende. Argumenter for og imot var bra.


Det finnes masse teori på hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør og når vi kan gjengi denne kunnskapen ja så har vi kunnskapen, og når vi kan bruke kunnskapen til å endre våre liv til noe enda bedre ja da besitter vi også kompetansen.


Som coach kan jeg bidra med å gi deg kunnskapen og jeg kan bidra med teknikker slik at du kan få kompetansen på deg selv. Det krever trening. Du har det i deg! Med kunnskap og kompetanse er du rustet til å nå de målene du har satt deg.


"If you know how to reach your goal, it´s not a big enough goal. (Bob Proctor)


Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal nå mine mål så jeg er i hvert fall trygg på at de er store nok.


Er du interessert i en prøvetime, få litt innblikk i hva coaching er, så kontakter du meg på post@modigetanker.no. Vi finner vi et tidspunkt som passer, og vi kan også ta det online dersom det er ønskelig.


Mitt motto er: "Follow your bliss and be gritty."

-Hege Beate-
Comentários


bottom of page