top of page
Veien til suksess

Møtt på utfordringer
som gründer?

Hvordan lykkes du som gründer når du møter utfordringer?

Av alle de ca 60 000 selskapene som etableres hvert år i Norge er det kun 27-28% - altså under 1/3 av selskapene som overlever etter 5 år. Vær én av dem som overlever du også! (SSB)

Det er tøft å være gründer. Du må gjøre alt alene. Det er lett å føle på maktesløsheten. Altfor lett å miste fokus på målet. Det er hjelp å finne mht spørsmål rundt økonomi, strategi, markedsføring og juridisk støtte, men hva med tankekaoset ditt da? Som gründer er det hodet ditt som er den aller viktigste ressursen. Ikke glem å invester i det også! Tankegangen din er avgjørende for å få gode resultater.

Det er flere steder du kan få hjelp til den investeringen som må til. Hos Modige Tanker tar du motivasjonsanalysen og finner ut av hvilken motivasjonstype du er og hvordan nå-situasjonen din er nettopp mht motivasjon og stress. Er du den typiske nytenkeren, eller kanskje en strateg? Motivasjonsanalysen tar utgangspunkt i 7 ulike motivasjonstyper. Les mer om analysen her.

Hva er det som driver deg? Hvilke oppgaver trives du med? Hvilke oppgaver må du sette bort for å få fokus på det du virkelig skal jobbe med? Husker du det opprinnelige målet ditt? Hensikt, visjon og verdier, er det fortsatt på plass? Bør det justeres noe? Hvilke ressurser mangler du? Hva slags ressurs bør du ansette/leie inn for å avlaste? Og hva slags motivasjonstype bør du ha med deg på laget videre? 

Det finnes ikke ressursløse gründere, vi kommer bare innom ressursløse tilstander!

Om du selv vil kan vi få deg i ressursfylt tilstand og ut av det som tidvis kan kjennes ut som maktesløshet.  Jeg hjelper deg med bevisstgjøring så du klart kan se løsningene du trenger for å ta det neste steget mot målet ditt. Ligger det noen begrensinger i deg, noen tro- og overbevisninger som hindrer deg i å komme videre? Ja da hjelper jeg deg med å finne ut av dem. Du har selv alle løsningene. Det er bare ikke alltid så lett å se dem. 

Priser:

Coachingtime: Kr. 950,- pr time inkl mva.

Motivasjonsanalysen: kr 590,- inkl mva.

Ut fra behovet ditt tilbyr jeg også pakkepriser.

Coachingsamtalen varer 60 min og foregår digitalt eller på kontoret i Rigedalen 41, Kristiansand.

Viljen til seier

må være større

enn frykten

for nederlag!

bottom of page