top of page

Nevro Lingvistisk Programmering

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering

Nevro

Hvordan vi tenker, våre reaksjonsmønstre som henger sammen med hvordan vi tar inn, bearbeider og lager informasjon fra sansene. NLP er studiet av subjektet, eller din sannhet om verden.

Ligvistisk

Hvordan vi bruker språket, vår formidlingsevne og hvordan det påvirker oss og alle rundt oss.
NLP er studiet av menneskelig kommunikasjon

Programmering

Hvordan vi ordner handlinger i mønstre for å utføre oppgaver og nå våre mål. Gjennom NLP kan vi fokusere på våre ressurser slik at vi oppnår de tilstander vi ønsker. NLP er studiet av tanke- og handlingsmønstre

Måten du kommuniser med deg selv på påvirker ditt nervesystem på alle nivåer. Dette kan brukes for å etablere adferdsmønstre. Jo mer effektiv den indre prosessen foregår desto mer rikt og suksessfylt liv.

Som metode består NLP av praktiske og effektive verktøy og begrep og inneholder en rekke tenkt og arbeidsmønstre,  både til prestasjonsutvikling og kommunikasjon.

NLP studerer dyktighet og kvalitet - Hvordan enestående mennesker og organisasjoner oppnår enestående resultater!

NLP er betegnet som en positiv praktisk psykologi, som tar utgangspunkt i eksisterende kunnskap innenfor feltet psykologi, slik at vi bevisst kan bruke det til å utvikle og hjelpe både oss selv og andre.

Nøkkelen til suksess er ofte ukjent og befinner seg på det ubevisste nivået. Å få tilgang til de ukjente bitene i puslespillet, er noen ganger referert til som magien i NLP.

bottom of page