top of page

Stille

«Stop the madness for constant group work. Just stop it!» 🛑Forskning viser at en tredel til halvparten av oss er introverte.

Som lærer har du mange av dem i klassen din.

Som leder har du mange av dem på teamet ditt.

Sannsynligvis vet du ikke om dem en gang.


Boka Stille av Susan Cain fra 2012 gjør godt å lese for en som er introvert og pseudo ekstrovert.


På 1920-tallet skiftet selvhjelpsbøker fokus.

Fra introvert og jordbruk til ekstrovert og business.

Det var tid for den karismatiske selgeren i byen. 😉


100 år etter verdsetter vi det ekstroverte alt for høyt.

Vi respekterer fortsatt dem med gode verbale evner selv om de ikke har noe originalt og innsiktsfullt å si.

Idealet er å være sosial og underholdene. 🤗


Det er som om det ikke lenger er plass til introverte på skoler og arbeidsplasser.

Vi plasseres i grupper og i åpne landskap og samfunnet går rett og slett glipp av kreativitet og gode løsninger.


Ekstroverte har som introverte også behov for privatliv, frihet og autonomi.

De må få lære på skolen at ensomhet og selvstendig arbeid kan frigi kreativitet og gode løsninger.


⭐️ Dype tanker og kreativitet kommer frem ved å arbeide alene. Ensomhet kan være en katalysator for innovasjon. ⭐️


Boka gir et fantastisk dypdykk i dette med å være introvert og ekstrovert i et samfunnsperspektiv, og den gir seriøst gode råd til ledere og lærere. Kanskje vil du ha en introvert som Warren Buffet til å forvalte pengene dine?


Vi trenger ikke å gå tilbake til tiden hvor idealet var introvert, men samfunnet må vise mer forståelse for det å være introvert og gi mer plass til introverte elever på norske skoler og i arbeidslivet. 🙏


Den aller beste form for ledelse av selvgående ekstroverte ansatte er en introvert leder. 💡


Altfor mange barn blir syke av det prestasjonsjaget som herjer på skolene for å få alle til å bli ekstroverte. Sosialisering, og det å være venner med ALLE HELE tiden, er viktigere enn noe annet. Men du kan ikke som introvert av natur bli ekstrovert.


Boka tar opp teorien om variable trekk.

Er du på introvert side av skalaen vil du kunne trene på å være ekstrovert, pseudo ekstrovert. Det koster!

Du må da også finne deg restitusjonsnisjer, steder du kan trekke deg tilbake til å være deg selv. Som ansatt har du kanskje hjemmekontor, men som elev, hva har du da? 🤔


Det er de gamle næringslivets verdier som råder i skolene og på arbeidsplassene enda.


Likevel lar vi oss ikke overtale av en ekstrovert veltalende selger uten videre?

Velger vi ikke å handle av autentiske mennesker vi har tillit til? Uavhenging av om de er ekstroverte eller introverte?Bok til ettertanke…Comments


bottom of page