top of page

DE 7 MOTIVASJONSTYPENE – KJENN DIN EGEN TYPE!

  • Hva driver dem?

  • Hva demotiverer dem?

  • Hvordan reagerer de på stress

Her forklart i videoer av Mark Anthony og Anne Klok.

NYTENKERE

 

Hva motiverer Nytenkere?
Nytenkeren motiveres av nytenkning, variasjoner, fleksibilitet, men mest av alt av frihet.
Han eller hun tåler ikke stilstand eller tomgang. Det som motiverer han eller henne er å gjøre noe nytt.
Å gjøre ”noe” godt, bedre eller lettere. De har alltid en ny måte å løse opgavene på.
Nytenkeren er god til å tenke innovativt og har en god intuisjon. De er sjeldent konkrete i deres tankegang og kjenner ikke svaret eller løsningen på deres idé. På tross av dette er de langsiktige i deres innovasjoner. De vet at det kan gå lang tid innen en idé er blitt til virkelighet.

Hva demotiverer Nytenkere?
Rutiner i arbeidet og kontrollerende adferd fra andre. Dette begrenser Nytenkerens frihetsfølelse. Nytenkeren kontrollerer aldrig andre og gir selv en stor grad av frihet til sine omgivelser. Dette kan for andre typer virker som en likegyldighet.

 

Stressreaksjoner
Nytenkeren blir flyktig og unnvikende i stressede situasjoner. De blir sårbare overfor undrende spørsmål eller klar kritikk av for eksempel en idé de har fått.

IDEALISTER

 

Hva driver idealister?
Denne typen er drevet av å gjøre ting fordi det gir mening for helheten eller for seg selv. De kan se forholdene i det "store bildet" og er flinke til å sette dem i perspektiv. De kompromitterer sjelden sine idealer og verdier.
De liker å oppnå noe og setter høye mål for seg selv. Idealister er alltid preget av høy etikk og godhet. De vil hjelpe andre, og medfølelsen deres blir lett aktivert.

Hva demotiverer idealister?
Idealister blir demotivert av dårlig moral og etikk i andre og i seg selv. De prøver alltid å snakke saken sin til andre og kan virke moraliserende eller forkynnende. De blir demotivert når de ikke kan hjelpe (en annen), og hvis den de hjelper ikke opplever fremgang.

Stressreaksjoner
Idealister takler stress godt, ettersom de er villige til å kjempe for det gode - kjempe for en bedre verden osv. De forventer litt motstand fra miljøet og gir sjelden etter.
Når de opplever stress, kan de angripe feil og dårlig moral hos andre mennesker.

INITIATIVTAKERE

 

Hva driver initiativtakere?

Initiativtakere er hovedsakelig drevet av ytelse og konkurranse. De blir lagt merke til når det trengs handles, utføres og når resultater skal opprettes. Tydelige resultater og helst målbare resultater. Det er innsatsen og ytelsen i seg selv som fører til et godt eller til og med uovertruffen resultat som slår på en initiativtaker. Det faktum at de har gitt, oppnådd eller trumfet et resultat som er klart for alle.

 

Hva demotiverer initiativtakere?

Ikke å vinne eller ikke å fullføre med det de har satt for seg selv. Ikke å være beslutningstaker. Å måtte vente på andre og handle på deres agenda. Å bli bremset ned i prosessen av begrensninger, administrative forhold, regler osv. Regler og retningslinjer er ok så lenge de fremskynder en prosess og ikke fester den eller utsetter den.

 

Stressreaksjoner

Under stressende situasjoner er de ofte dårlige lyttere, og de mobber og hører andre. Dette kan føre til dårlige avgjørelser som ikke er gjennomtenkte. Dette skyldes en stresspåvirkning på initiativtakeren over lang tid. Initiativtakere er tøffe mot stress - også stresspåvirkning over lang tid, men til slutt kan stresset ende opp i en følelse av å bli utbrent.

HUMANISTER

 

Hva motiverer humanister?

Humanisten har det best når alle rundt ham eller henne har det bra. De er gode i de fleste former for samarbeid, ettersom de har en evne til å få andre til for eksempel å engasjere seg og bidra positivt til helheten. De forventer også at andre skal sørge for den samme omsorgen for ham eller henne.

 

Hva demotiverer humanister?

Ikke å være involvert i både profesjonelle og sosiale aktiviteter. Å være isolert fra samfunnet er noe som motiverer ham eller henne til å droppe fra. Han eller hun liker ikke å svikte andre eller til og med bli sviktet.

 

Stressreaksjoner

Humanister blir relativt lett påvirket av stress ettersom deres høye lojalitet overfor arbeidsgivere gjør det vanskelig for dem å si fra. De utvikler skyldfølelse fordi de ikke presterer godt nok og dermed har sviktet andre. En motvekt til dette kan være hvis de også står høyt på initiativtakeren. På denne måten vil den relativt høye følelsen av selvfølelse lindre følelsen av skyld.

TEKNIKERE / ADMINISTRATORER

 

Hva motiverer teknikere / administratorer?

De drives av å gjøre ting riktig første gang og være nøyaktig i alt de gjør. Dette for å sikre en sikker og forutsigbar prosess mot for eksempel et mål. Teknikere / administratorer liker å bygge systemer som de og andre kan følge. Systemene må være fornuftige og bygge på solide data innhentet fra omfattende analyser. Systemene gjør det mulig for teknikere / administratorer å holde styr på ting og ha oversikt. Dette gir dem en følelse av å ha en betydelig status for menneskene de omgir seg med.

 

Hva demotiverer teknikere / administratorer?

Hvis systemet ikke fungerer, blir teknikere / administratorer demotivert. Imidlertid sliter de uansett og har vanskelig for å omstille seg selv om dette kan rette opp situasjonen. Omstillinger er vanskelige ettersom de ikke kan planlegges veldig bra, og det har en direkte demotiverende effekt på teknikere / administratorer. Å måtte vente på andre er et annet poeng som virker demotiverende for denne typen.

 

Stressreaksjoner

Teknikere / administratorer er den typen som kan takle mest stress. De blir sta i møte med motstand og fortsetter nådeløst reisen. De avviker ikke og kjemper videre. Skylappene deres forhindrer dem i å se det uunngåelige og noen ganger nødvendige endringer i omgivelsene, som ofte krever en nytenking.

VOKTERE

 

Hva motiverer Voktere?

Voktere vil gjerne sørge for at regler og avtaler overholdes til punkt og prikke. De ser det som deres jobb å sikre dette og er ikke redd for å komme i konflikt med andre eller bli upopulære for å oppnå dette. De oppsøker situasjoner der de kan bestemme over andre og / eller kontrollere andres oppførsel. De er selv veldig lydige mot myndighetene. Voktere er formelle og har stor kontroll over sine egne følelser.

 

Hva motiverer?

Når retningslinjer uteblir demotiveres Votkerene.

 

Stressreaksjoner

De tåler mye stress og kjemper en ensom kamp når ting er vanskelige. De dramatiserer når de er stresset og kan fare opp over de små ting.

FILOSOFER / STRATEGER

Hva motiverer filosofer / strateger?

Filosofer / strateger er utadvendte og nysgjerrige i sin oppførsel, men mer introverte og reflekterte i tankegangen. De motiveres av å forfølge sin naturlige nysgjerrighet ved stadig å tilegne seg ny kunnskap. Dette kan være gjennom utdanning, gjennom nettverksbygging og ved å snakke og diskutere ofte og mye med andre. De drives av å bruke sin kunnskap til å løse oppgaver, konflikter eller for å "sette riktig team".

 

Hva demotiverer filosofer / strateger?

Filosofer / strategier demotiveres av mangel på fremgang i for eksempel en arbeidsprosess eller i en diskusjon som går i stampe. De vil oppleve en avtagende grad av motivasjon i et arbeidsmiljø der det ikke er rom for fordypning og sparring eller hvor videreutdanning ikke er mulig eller tilstrekkelig (sett med øynene til filosofen / strategen).

 

Stressreaksjoner

Små ting blir plutselig store og altoverskyggende. Filosofen / strategen grubler i det skjulte og kan i noen tilfeller kompensere for den følelsesmessige belastningen av å spise eller drikke for mye.

* Filmene er benyttet her etter avtale med Mark Anthony.

bottom of page