top of page

Er du en god investering?

Bygg personlig merkevare, sies det...Personlighetstesting er en trillion-industri og den øker med ca 15% hvert år.

70% av en organisasjons utgifter er på menneskelig kapital.


Så når det finnes muligheter for å få svar på hvilke menneskelige ressurser de skal investere i så er det selvfølgelig fristende å finne de som gir best avkasting.


De mest kjente og de mest brukte personlighetstestene er Myers-Briggs og The Big 5.


Nå før jul tok jeg en JTI-analyse. En norsk utgave av Myers-Briggs (MBTI).


Resultat: ISTJ


Kanskje den mest vanlige, den flest faller inn under av de 16 typene.


Jeg har dog svart så likt på «SN» og «TF» at jeg også kan være INFJ, INTJ og kanskje også ISFJ.


INFJ er etter hva jeg kan lese meg frem til den mest sjelden av de 16 typene.


Så hvem er jeg?

Hvem skal jeg selge?


«ISTJ-typen er ansvarsbevisste, omhyggelige og

punktlige mennesker. De tar et fast grep i realitetene,

skaffer seg nitid og nøyaktig kontroll med fakta og

detaljer, og lar sin rasjonelle bedømmelse av disse

konsekvent være handlingsgrunnlaget. De lar ikke

impulsene styre hva de gir seg ut på, hverken privat

eller i arbeidet, men har de først påtatt seg en

forpliktelse gjelder den fullt ut, og de vil systematisk

og utholdende oppfylle den.»


"Det er viktig å huske på at JTI er en preferanse analyse. Den viser hva du vil velge hvis du har et valg. Analysen forteller ikke noe om intelligens, evner eller Ferdigheter. Heller ikke om noe er bra eller dårlig. Det JTI er fabelaktig på er å øke forståelse og toleranse for forskjelligheter.

Kan du din JTI som leder øker du din evne til å kommunisere og motivere og ikke minst delegere riktige oppgaver til de du skaper dine resultater sammen med." (Inger Vatne)PERSONA 2021

Dokumentaren på HBO ser nærmere på den uventende og mørke bakgrunnen for amerikanernes besettelse av personlighetstesting og hvor mye forestillingen om personligheter har formet verden rundt oss. (Persona 2021)


Det er IKKE gøy å ta slike tester når mye står på spill.

Ellers er det egentlig spennende å bli analysert. Det er godt å få være litt selvsentrert. Øke bevisstheten på selv selv.


Mine tips:

✅ Se dokumentaren for å få nye uventende perspektiver på slike tester.

✅ Ta tester fordi du vil bli mer bevisst på hvem du er og hvordan du oppleves.

✅ Ta dem for bedre å jobbe med og oppnå de mål og resultater du selv setter.

✅ Ta dem hos noen som vil deg vel og som er sertifiserte på å forklare og veilede!

✅ Ta disse testene utenom jobbsøkerprosesser! Når ikke jobbfremtiden står på spill.


Ved å bli bevisst på deg selv vil du bedre være i stand til å selge deg inn.


Jeg er fortsatt litt usikker på hvilken av de 4 typene jeg er, men jeg er i gang med tiltak som anbefales å utbedre.


⭐️ Jeg vil være en god investering som gir avkastning! ⭐️


«Å si at man verdsetter noe eller noen, ikke bare ta for

gitt at det blir forstått, kan være en enkel og god

egenutviklingsøvelse for ISTJere." 😅


Jeg verdsetter virkelig Inger Vatne og hennes arbeid med JTI-analyse og lederutvikling. 👏


Er du nysgjerrig på hvem du er som leder, ta kontakt med Inger og få en god gjennomgang. Det er gull verd! 🤗


댓글


bottom of page