top of page

"Usikre medarbeidere er lettest å lede"


Jeg er nettopp ferdig med boka til Sigrun Sollund; Hersketeknikker - Nyttige og Nådeløse

Hørte henne holde foredrag om temaet på Næringsforeningen i Kristiansand (19. april 2018), og kjøpte boka hennes der og da. Signatur fikk jeg også og noen gode ord på veien; "Håper boka kan bli nyttig - hersk med måte!"

Likte godt boka og fikk gjort meg noen artige tanker om alt jeg har opplevd gjennom mange år som ansatt, og med forskjellige typer ledere. Det er ikke bare ledere man kan oppleve hersketeknikker fra. Det kommer fra alle hold, og vi benytter dem selv også både bevisst og ubevisst, på jobb og privat.

Energien går der fokus er så jeg likte nok mest det som hadde med motivasjon å gjøre i denne boka. Hersketeknikker kan absolutt benyttes mht motivasjon, på godt og vondt. Sollund skriver at enkelte ledere ser ut til å drive sine ansatte etter prinsippet "usikre medarbeidere er lettest å lede".

Du kan som leder finne ut hva som motiverer dine ansatte og motivere dem nettopp slik de blir motivert til godt arbeid, eller du kan gjennom å la være og se dem/anerkjenne dem gi dem følelsen av at de står i fare for å miste jobben. Det også vil få dem til å stå på. Men hvilke ansatte blir i jobben over tid? Hvem produserer godt, bygger god kultur og pleier kundene?

Det handler om å få brikkene til å passe sammen og til det trenger alle på arbeidsplassen å bidra på sin måte, med det de kan best. Det er kanskje ikke så vanskelig å finne ut hva ansatte motiveres av? Det vanskeligste er faktisk å forstå hvordan du som leder må motiverer hver og en av dem, og kanskje enda viktigere; hva som ikke motiverer hver og en av dem. Ikke gjør det i alle fall, med mindre du vil ha dem ut.

Det finnes forskjellige motivasjonstyper og hver av dem, naturligvis, motiveres på forskjellig vis. De reagerer også forskjellig dersom de er understimulerte eller overstimulert i oppgaver som ikke motiverer dem. De reagerer forskjellig på stress og påvirker gruppa forskjellig. For å lykkes som leder er det er avgjørende at man ser sine medarbeidere, og fokuserer på å få ut alle ressursene de besitter. Og ikke minst forstå seg selv som leder. Hva slags motivasjonstype er du? Hvordan reagerer du dersom du blir stresset og demotivert (over- eller understimulert på arbeidsoppgaver) på jobb, og hvilken effekt har dette på dine forskjellige medarbeidere? Og hvordan får du best frem det gode samarbeidet mellom de forskjellige motivasjonstypene du har hos deg? Noen jobber særdeles godt sammen gitt motivasjonstypene de er, andre må ha forståelse og litt hjelp.

Det stemmer nok kanskje at det er lettere å lede usikre medarbeidere enn det er å lede dem som kjenner at de blir sett og verdsatt. Det er ikke rett frem å se alle, og se hva de trenger i en travel arbeidsdag. Det enkle er altså ikke alltid det beste.

Så ja, hersk med måte for å oppnå det du vil.

Motivasjonsanalysen

Motivasjonsanalysen er en god måte å måle motivasjon og stress i bedriften på.

Det er ikke en personlighetstest som sier "Hvem er jeg" eller "Hvem er du" sett med andres øyne. Motivasjonsanalysen er en fantastisk mulighet til å hente inn kunnskapen om motivasjonsnivået og trivsel i selskapet. Den måler hvordan en person har det i sin jobb, og sin personlige motivasjon i øyeblikket. Du kan altså måle ikke bare en persons, men en hel bedrifts motivasjonsnivå, og samtidig sammenholde det med det faktiske stressnivå i bedriften. Målingene vil også gi svar på hvor mange av medarbeiderne som befinner seg på rette hylle akkurat nå.

Når man vet hvordan ting er har man mulighet til å gjøre noe med utfordringene, og finne bedre måter å nå målet på.

"Jobber du for en suksess eller er du del av en suksess?"

-Mark Anthony


Siste innlegg

Se alle
bottom of page